Politica de confidențialitate

Începând cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul U.E. nr. 679/2016 (GDPR) pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Scopul acestuia este să armonizeze legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, confidențialitatea acestora, să protejeze viața privată a tuturor cetățenilor UE si să le ofere acestora un control mai bun asupra propriilor date.

Societateprotetica.ro se angajează să ofere un nivel corespunzător regulilor GDPR de confidențialitate, disponibilitate și integritate a datelor cu caracter personal aferente oricărei persoane vizate prin acțiunile noastre.

Societateprotetica.ro procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze în orice moment conformitatea cu regulile GDPR. Aceasta declarație de confidențialitate explică tipurile de informații pe care le colectam de la clienți sau de la potențiali clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

Există posibilitatea ca nefurnizarea unor date cu caracter personal sau solicitatea de ștergere a acestora să implice imposibilitatea furnizării unor servicii în măsura în care datele respective sunt necesare îndeplinirii unor obligații legale (emiterea facturii, încheierea unor contracte, etc.), caz în care aceste servicii vor înceta imediat, de plin drept, fără nici o notificare sau procedură prealabilă, obligațiile scadente la momentul încetării acordării serviciilor rămânând valabile.

Principii

Politica de protejare a datelor în societateprotetica.ro se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legală, corectă și transparentă;
 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime, iar datele nu vor fi procesate mai departe într-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 • Datele personale vor fi corecte și, acolo unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
 • Datele personale vor fi păstrate într-o forma ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioada nu mai lunga decât cea în care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o maniera ce asigura securitatea necesara;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

Colectarea datelor personale

Utilizatorii site-ului nostru care doresc sa beneficieze de serviciile sau de informațiile noastre pot fi rugați să pună la dispoziție datele personale pentru ca societateprotetica.ro sa își poată îmbunătății serviciile. Putem colecta date precum: nume, email, telefon, zi de naștere, adresa fizică și CNP.

Cine are acces la datele dvs.?

Va aducem la cunoștință că utilizăm diferite servicii de la furnizori („persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mențiunea expresă ca vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor dvs.

Categoriile de servicii pentru care colaboram cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
 3. Servicii de curierat/poșta – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
 4. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
 5. Servicii de procesare plăți– nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
 6. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 7. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa, cnp;
 8. Servicii juridice – nume, prenume, adresa, cnp;

Cat timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dvs., precum și ulterior, pentru o durata rezonabilă, care nu poate fi mai scurta decât termenul general de prescripție.

În calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea societateprotetica.ro o confirmare ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societateprotetica.ro și care fac obiectul prelucrării. Societateprotetica.ro poate percepe o taxa rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
 2. Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către societateprotetica.ro a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. Societateprotetica.ro va va comunica orice rectificare a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru.
 3. Dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Societateprotetica.ro ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar societateprotetica.ro are obligația de a șterge datele respective. Societateprotetica.ro vă va comunica personal orice ștergere a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea societateprotetica.ro restricționarea prelucrării. Societateprotetica.ro vă va comunica orice restricționare a prelucrării datelor dvs., cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către societateprotetica.ro, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 6. Dreptul la opoziție – aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 8. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 9. Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de societateprotetica.ro pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveți acces la datele dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa de email: contact@societateprotetica.ro. Societateprotetica.ro va va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de societateprotetica.ro gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, societateprotetica.ro poate sa perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate, sau să refuze sa dea curs cererii.

Precizam faptul ca prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de societateprotetica.ro, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Utilizarea cookie-urilor

Site-ul www.societateprotetica.ro utilizează cookie-uri.

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea „cookie”-urilor utilizate de site-ul societateprotetica.ro. Acest website foloseste cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Ce este un „cookie”?

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe dispozitivul de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un server web unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) și nu conține programe software, viruși sau spyware si nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului.

Exista două categorii mari de cookie-uri:

 1. Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau închide fereastra browserului.
 2. Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiența plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website („cookie-uri permanente”). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul web-site-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 1. Analiza a vizitelor
 2. Geolocalizare
 3. Performanta a site-ului
 4. Înregistrare
 5. Publicitate
 6. Ale furnizorilor de publicitate
 7. De notificare

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: (Google, Facebook, etc)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă ca nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucați de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot autorula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automata după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe fișiere cookie.

Iată câteva sfaturi care va pot asigura ca navigați fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:

 1. Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dvs al securității utilizării cookie-urilor.
 2. Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoana care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
 3. Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare data când închideți browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
 4. Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații anti-spyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă ca aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe Internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamna ca nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browser-ului dvs.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

 1. Cookie settings in Internet Explorer
 2. Cookie settings in Chrome
 3. Cookie settings in Firefox
 4. Cookie settings in Safari
 5. Cookie settings in Microsoft Edge
main image

Societatea Română de Protetică Dentară și Maxilo-Facială

Construim încredere!

descarca adeziune