PROIECTE

Studiul prevalenței edentației și al necesarului de tratament restaurărilor protetice în populația adultă din Municipiul București

Proiect în parteneneriat cu UMF-CD, SRPDMF, INSP și CMSB

Scopul studiului este evaluarea prevalenței edentației, gradului de complexitate protetică li a necesarului de tratament restaurator protetic, într-un lot reprezentativ din populația adultă din Municipiul București.
Obiectivele studiului:
Obiectivul I: Estimarea prevalenței și gradului de protezare al edentației în cadrul unui lot reprezentativ din populația adultă din Municipiul București
Obiectivul II: Estimarea nevoii de educație de specialitate în domeniul Proteticii Dentare – determinarea nivelului de complexitate protetică a stării de edentație (bazat pe clasificarea American College of Prosthodontics)
Obiectivul III: Alinierea politicilor de sănătate cu nevoia de tratament restaurator protetic