Obiectivele pe care societatea le va urmări

 

 • Promovarea specialității de protetică dentară ca parte a concepției integrative, atât în cadrul medicinii dentare, cât și a medicinei generale;
 •  Colaborarea cu instituţiile de învăţământ şi/sau medico-sanitare acreditate în formarea studenţilor şi medicilor stagiari/rezidenţi în specialitatea de protetică dentară,  cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 •  Stimularea educaţiei post-universitare în domeniul proteticii dentare sprijinind oferirea de oportunităţi educative la un nivel superior;
 • Dezvoltarea de programe de management în domeniul proteticii dentare;
 •  Definirea celor mai înalte standarde profesionale, ştiinţifice şi etice în domeniul proteticii dentare;
 • Promovarea specialității de protetică dentară şi încurajarea cercetării în domeniu în vederea creşterii nivelului serviciilor de medicină-dentară oferite pacienţilor;
 • Facilitarea creării cadrului corespunzător necesar practicii în acest domeniu;
 • Furnizarea de informaţii utile legate de progresele realizate în domeniul de interes al asociaţiei, atât practicienilor, cât şi publicului larg interesat, devenind astfel un partener de dialog avizat și promovând realizarea unei prevenții individuale și colective;
 • Oferirea de informaţii legate de manifestări ştiinţifice locale şi internaţionale în domeniu, facilitând participarea la acestea membrilor Asociaţiei şi persoanelor interesate de specialitatea de protetică dentară, în condiţiile statutului şi ale regulamentelor proprii ale Asociaţiei;
 • Organizarea de seminarii, simpozioane, congrese şi alte evenimente şi manifestări ştiinţifice;
 • Organizarea de cursuri de formare profesională în specialitatea de protetică dentară;
 • Prezentarea şi susţinerea punctelor de vedere ale asociaţiei, prin intermediul persoanelor de specialitate, respectiv a consultanţilor juridici, organizaţi conform legii, a profesioniştilor în comunicare relaţii publice/lobby, a persoanelor din conducerea asociaţiei, în raporturile cu instituțiile statului, organismele, organizaţiile şi instituţiile naţionale şi internaţionale profesionale și științifice;
 • Încheierea de parteneriate şi/sau acorduri de cooperare, cu structuri similare din ţară şi străinătate.

 

main image

Societatea Română de Protetică Dentară și Maxilo-Facială

Înțelepciunea stăpânește intuiția, răbdarea, îndemânarea, care,
la rândul lor, generează lumină interioară.