Descarcă Adeziune

pentru a deveni membru al Societății Române de Protetică Dentară și Maxilo-Facială.

 

Formular 230

 

Formularul este activ și nu poate fi completat online. Vă rugăm să-l descărcați și să-l completați pe dispozitivul dvs. Ulterior poate fi printat și trimis către ANAF prin poștă cu confirmare de primire sau poate fi trimis online prin SPV (Spațiul Privat Virtual).

Cine poate completa

Formularul 230 se completează şi se depune de către persoanele fizice care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii și care realizează următoarele venituri din România:

– venituri din salarii și asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
– venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
– venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

main image

Societatea Română de Protetică Dentară și Maxilo-Facială

Înțelepciunea stăpânește intuiția, răbdarea, îndemânarea, care,
la rândul lor, generează lumină interioară.