Societatea Română de Protetică Dentară și Maxilo-Facială demarează un nou proiect prin care, dornici să atragem cât mai mulți medici interesați de activitățile pe care noi le desfășurăm curent, vom posta prezentări și materiale multimedia cu scopul de a contribui la stabilirea de noi standarde de practică, dar și formare și cercetare în domeniul proteticii dentare. Pentru detalii click aici.

 

 

    Educaţia medicală continuă (EMC) reprezintă un algoritm al activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de medici în vederea dobândirii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini profesionale, în scopul  creşterii calităţii actului medical cât şi a nivelului de performanţă în domeniul medical. Site-ul nostru vă informează despre toată paleta de manifestări EMC – congres, conferință, simpozion, curs, manifestare științifică universitară, demonstrație practică – organizate de către Asociația Societatea Română de Protetică Dentară și Maxilo-Facială” (SRPDMF), data şi locul desfăşurării acestora, taxele de participare, etc.

 

 

Adunarea Generală din 11 noiembrie 2021 a avut ca ordine de zi:

1.       Dare de seamă asupra activității SRPDMF

2.       Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2021

3.       Alegeri în cadrul Comitetului Director

4.       Diverse

Conform statutului s-au organizat alegeri în cadrul Consiliului Director, structura acestuia în următorul an fiind următoarea:

  • Președinte: S.L. Dr.  Luminița Oancea
  • Vicepreședinte: S.L. Dr. Mihaela Pantea
  • Vicepreședinte: S.L. Dr. Andrei Măcriș
  • Vicepreședinte: Conf. Dr. Cristina Bodnar
  • Vicepreședinte: Conf. Dr.  Sergiu Drafta
  • Vicepreședinte: As. Univ. Dr. Tudor Spînu
  • Secretar : As. Univ. Dr. Sergiu-Alexandru Rădulescu
main image

Societatea Română de Protetică Dentară și Maxilo-Facială

Înțelepciunea stăpânește intuiția, răbdarea, îndemânarea, care,
la rândul lor, generează lumină interioară.